Magazynowanie
i składowanie

Jesteśmy specjalistami w krótko- i długoterminowym magazynowaniu nadwyżek zapasów, towarów, półproduktów i surowców.

Magazynujemy wszystkie towary z wyjątkiem krótkotrwałej żywności (HACCP) i produktów niebezpiecznych (ADR).

Nowoczesny magazyn wysokiego składowania, oświetlone, utwardzone place składowe, optymalne rozwiązania transportu magazynowego, TV przemysłowa, ochrona i ubezpieczenie pozwalają na przyjęcie różnorodnych zleceń magazynowania towarów.

Składujemy towary na paletach typu EUR, paletach przemysłowych, skrzyniach, bigbagach oraz w kontenerach. Dla realizacji logistyki przesyłek paczkowych, funkcjonuje strefa kompletacji z dedykowanymi półkami i pojemnikami gdzie magazynujemy towary w kartonach i małych opakowaniach.